เคที-พลัส เอ็กเพรส บริการรับส่งของ,ส่งสินค้า,รับส่งเอกสาร,ส่งเอกสาร,ส่งงานด่วนทุกชนิด

273 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 942
  • เคที-พลัส เอ็กเพรส บริการรับส่งของ,ส่งสินค้า,รับส่งเอกสาร,ส่งเอกสาร,ส่งงานด่วนทุกชนิด รูปที่ 1
รายละเอียด
   เคที-พลัส เอ็กซ์เพรส เป็นบริษัทฯที่ให้บริการรับส่งของ ส่งเอกสาร เก็บเช็ค รับเช็ค วางบิล ส่งพัสดุภัณฑ์ ยื่นแบบชำระภาษี ส่งเอกสารรายครั้ง และเป็นผู้รับมอบอำนาจในการยื่นคำขอติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ชำระค่าสาธารญูปโภค ส่งงานด่วนทุกชนิด และ ส่งพนักงานส่งเอกสารประจำบริษัทต่างๆ โดยมีบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ รู้จักเส้นทางภายในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี ตรงต่อเวลา มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถด้านรับส่งเอกสารเป็นอย่างดี บริษัท เคที-พลัส เอ็กซ์เพรส จำกัด มุ่งมั่นที่จะให้บริการพนักงานรับส่งเอกสารให้ดีที่สุด ในราคาที่ยุติธรรม เพื่อแบ่งเบาภาระและปัญหา และลดค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ใจกลางเมืองที่สุด  มีพนักงานรับส่งเอกสารมากกว่า 200คน ให้บริการรับส่งเอกสารมามากกว่า15ปี
   ทางบริษัทได้จัดการฝึกอบรมพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง ก่อนการปฎิบัติงานทั้งในด้านการทำงานและ มารยาท โดยพนักงานจะแต่งกายในชุดฟอร์มของทางบริษัท เคที-พลัส เอ็กซ์เพรส เน้นความสะอาด เรียบร้อย สุภาพ และมารยาทในการรับส่งเอกสาร เพื่อรักษามาตรฐานที่ดีไว้บริการลูกค้าทุกท่าน
บริษัทให้บริการจัดหาพนักงานส่งเอกสารประจำสำนักงาน ทั้งแบบเหมาจ่ายรายวัน และแบบรายเดือน เรารับดูแล บริหารจัดการ เจ้าหน้าที่ รับส่งเอกสาร แทนท่าน เช่น การจัดสวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิต ให้แก่พนักงาน รับส่งเอกสารของเรา ซึ่งเราไว้รับความไว้วางใจในการจัดหาพนักงานประจำให้แก่สำนักงาน ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ซึ่งใช้บริการของเราด้วยดีเสมอมา        
ทำไมต้องเลือกใช้บริการบริษัทรับส่งเอกสารของบริษัท เคที-พลัส เอ็กซ์เพรส จำกัด      
- บริษทของเรามีพนักงานmessengerที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานรับส่งเอกสารเป็นอย่างดี       
- บริษทของเรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านงานรับส่งเอกสารคอยให้บริการ        
- พนักงานmessengerของบริษทเราไปหาคุณได้เร็วเพราะเราอยู่ใกล้คุณ         - พนักงานmessengerของบริษัทเราปฎิบัติงานเชิงรุก       - บริษัท เคที-พลัส เอ็กเพรส เข้าใจเรื่องงานรับส่งเอกสารเป็นอย่างดี       - บริษัท เคที-พลัส เอ็กเพรส อยู่ใจกลางเมือง        - บริษัท เคที-พลัส เอ็กเพรสและพนักงานmessenger เราคือมืออาชีพ 
ประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับบริการรับ-ส่งเอกสาร   
-ท่านไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ้างพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท-ท่านไม่ต้องเสียค่าโฆษณาประกาศรับสมัครพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท-ท่านไม่ต้องกังวลพนักงานรับส่งเอกสารของท่านลาป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถทำงานได้ -ท่านไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสหรือสวัสดิการต่างๆที่ต้องให้กับพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท -ท่านไม่ต้องจ่ายเงินค่าประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างจะต้องจ่ายจำนวน5%              
บริษัท เคที-พลัส เอ็กซ์เพรส จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับธุรกิจของท่านโดยการให้บริการรับส่งเอกสารพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้