Eco-greenเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับแอร์

457 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 326
  • Eco-greenเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับแอร์ รูปที่ 1
รายละเอียด
Eco-Green คือ อุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งจะเพิ่มความฉลาดให้กับระบบปรับอากาศและปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้นโดยค่าเฉลี่ยสามารถประหยัดพลังงานได้ระหว่าง 20- 30 % ส่งผลให้ประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว ระบบ ปรับอากาศโดยทั่วไปจะทำงานต่อเนื่อง จนกระทั่งเทอร์โมสแตทรับรู้ถึงค่าอุณหภูมิที่ต้องการ จากนั้นระบบจะถูกปิด เมื่ออากาศภายในห้องร้อนขึ้น เทอร์โมสแตทจะทำให้ระบบกลับทำงานอีกครั้ง และดำเนินเป็นวงจรอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมา ระบบปรับอากาศมักจะถูกออกแบบมา โดย คำนึงถึงวันที่อากาศร้อนที่สุดของปีเป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ตามในภาวการณ์ทำงานส่วนใหญ่การที่จะให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดนั้นไม่ จำเป็น เมื่อระบบทำงานต่อเนื่องจนกระทั่งเทอร์โมสแตทสั่งคอมเพรส์เซอร์ให้หยุด ทำงาน นั้นหมายความว่าระบบทำงานเกินความจำเป็นตลอดเวลา