ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 35 จังหวัดพิจิตร

588 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 826
  • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 35 จังหวัดพิจิตร รูปที่ 1
รายละเอียด
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 35 จังหวัดพิจิตร www.sdc35.dsdw.go.th ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๕ จังหวัดพิจิตร ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ ๖๖๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๖๖๑-๓๕๓๑