ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ทรัพย์ทำบุญ เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ

515 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 452
  • ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ทรัพย์ทำบุญ เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ  รูปที่ 1
รายละเอียด
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ทรัพย์ทำบุญ เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดศรีสุตาราม (วัดสี่แยก ) เนื่องด้วยทางวัดได้ดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญ เพื่อใช้เป้นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ แต่ยังคงขาดแคลนปัจจัยอีกจำนวนหนึ่ง จึงไม่สามารถสร้างให้แล้วเสร็จได้ จึงจะขอรับบริจาคตามกำลังศรัทธาจาก ญาติโยม