รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบประหยัดพลังงาน

462 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 432
  • รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบประหยัดพลังงาน รูปที่ 1
รายละเอียด
บริษัททีมีความชำนาญเป็นพิเศษในงานด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะงานด้านโครงสร้างระบบท่อ ระบบวัดคุม งานติดตั้งเครื่องจักรและงานด้านการควบคุมมลพิษ ซึ่งเรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งผ่านประสบการณ์ทั้งใน และนอกประเทศ ติดต่อ 0872285353