ไกลโฟน่า (Glaifona) - 350.00 -        ยาฆ่าหญ้าอินทรีย์หรือสารอินทรีย์ปราบวัชพืช  เป็นสารสกัดชนิดเข้ม

518 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 749
  • ไกลโฟน่า (Glaifona) - 350.00 - 
	       ยาฆ่าหญ้าอินทรีย์หรือสารอินทรีย์ปราบวัชพืช  เป็นสารสกัดชนิดเข้ม รูปที่ 1
รายละเอียด
ไกลโฟน่า (Glaifona) - 350.00 -        ยาฆ่าหญ้าอินทรีย์หรือสารอินทรีย์ปราบวัชพืช  เป็นสารสกัดชนิดเข้มข้น สามารถ กำจัดวัชพืชได้ทุกชนิด ทั้งใบแคบและใบกว้าง ออกฤทธฺิ์ทำลายส่วนที่มีเขียวของวัชพืช และดูดซึมไปถึงรากของวัชพืช โดยวัชพืช จะเหี่ยวเฉาลงภายใน 2-4 วัน และจะแห้งตายไป   โดยเฉพาะวัชพืชปราบยากต่างๆ เช่น หญ้าคา ไมยราบยักษ์ แห้วหมู หรือวัชพืชอื่น ๆ เช่น หญ้าขน หญ้าชันอากาศ หญ้าตีนนก เป็นสารอินทรีย์สูตรพิเศษไม่ทำให้ดินแข็งหรือเสีย ช่วยให้ดินร่วนซุย ไม่มีผลตกค้างในดิน ออกฤทธิ์ดูดซึมกำจัดวัชพืชได้ดีเยี่ยม       การใช้ควรฉีดพ่นหลังวัชพืชงอก ควรใช้ฉีดหญ้าในร่องสวนยางพารา หญ้าตามแปลงไร่มันสำปะหลัง หญ้าในไร่อ้อย หญ้าในไร่สับปะรด หญ้าตามหัวคันนา และหญ้าที่มีอยู่ทั่วไป ระวังอย่าฉีดพ่นโดนพืชประธาน เหมาะสำหรับ : ไม้ผล ไม้ยืนต้นต่าง ๆ เช่น ทุเรียน เงาะ ส้ม มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง และพ่นกำจัดวัชพืชก่อนเตรียมดินปลูก เช่น หอม กระเทียม ยาสูบ ฝ้าย พริก ถั่ว เป็นต้น   อัตราการใช้ ไกลโฟน่า    หญ้าเล็ก 150-200 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร         หญ้าหนา 250-300 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร  สินค้าหมดชั่วคราว เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม  ก่อนใช้ ไกลโฟน่า อัตราการใช้ 300 ซีซี ต่อ น้ำ 25 ลิตร หลังใช้ ไกลโฟน่า 3 วัน     ก่อนใช้ ไกลโฟน่า  อัตราการใช้ 300 ซีซี ต่อ น้ำ 25 ลิตร  หลังใช้ ไกลโฟน่า  2 วัน                ยาฆ่าหญ้าอินทรีย์หรือสารอินทรีย์ปราบวัชพืช  เป็นสารสกัดชนิดเข้มข้น สามารถ กำจัดวัชพืชได้ทุกชนิด ทั้งใบแคบและใบกว้าง ออกฤทธฺิ์ทำลายส่วนที่มีเขียวของวัชพืช และดูดซึมไปถึงรากของวัชพืช โดยวัชพืช จะเหี่ยวเฉาลงภายใน 2-4 วัน และจะแห้งตายไป   โดยเฉพาะวัชพืชปราบยากต่างๆ เช่น หญ้าคา ไมยราบยักษ์ แห้วหมู หรือวัชพืชอื่น ๆ เช่น หญ้าขน หญ้าชันอากาศ หญ้าตีนนก เป็นสารอินทรีย์สูตรพิเศษไม่ทำให้ดินแข็งหรือเสีย ช่วยให้ดินร่วนซุย ไม่มีผลตกค้างในดิน ออกฤทธิ์ดูดซึมกำจัดวัชพืชได้ดีเยี่ยม       การใช้ควรฉีดพ่นหลังวัชพืชงอก ควรใช้ฉีดหญ้าในร่องสวนยางพารา หญ้าตามแปลงไร่มันสำปะหลัง หญ้าในไร่อ้อย หญ้าในไร่สับปะรด หญ้าตามหัวคันนา และหญ้าที่มีอยู่ทั่วไป ระวังอย่าฉีดพ่นโดนพืชประธาน เหมาะสำหรับ : ไม้ผล ไม้ยืนต้นต่าง ๆ เช่น ทุเรียน เงาะ ส้ม มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง และพ่นกำจัดวัชพืชก่อนเตรียมดินปลูก เช่น หอม กระเทียม ยาสูบ ฝ้าย พริก ถั่ว เป็นต้น   อัตราการใช้ ไกลโฟน่า    หญ้าเล็ก 150-200 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร         หญ้าหนา 250-300 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร  สินค้าหมดชั่วคราว เนื่องจากปัญหาน้ำท่วม  ก่อนใช้ ไกลโฟน่า อัตราการใช้ 300 ซีซี ต่อ น้ำ 25 ลิตร หลังใช้ ไกลโฟน่า 3 วัน     ก่อนใช้ ไกลโฟน่า  อัตราการใช้ 300 ซีซี ต่อ น้ำ 25 ลิตร  หลังใช้ ไกลโฟน่า  2 วัน         tarad.com, เกษตรอินทรีย์,โอทูฟลาโวเจน,โอทู,กำจัดเพลี้ยแป้ง,เพลี้ยแป้ง,เพลี้ยกระโดด,ปุ๋ยอินทรีย์,ยาฆ่าหญ้าอินทรีย์,สารชีวภาพ,ฟลาโวนอยด์,ชีวะภาพกำจัดวัชพืช,สารกำจัดศัตรูพืชอินทรีย์,ไตรโคเดอร์มา,บิวเมธาซินัส,เมธาไรเซี่ยม,สารทาหน้ายาง,ถาดเพาะกล้านาโยนกล้า,ถาดเพาะกล้าข้าวสำหรับนาโยนกล้า,ชาเจียวกู้หลาน,เจียวกู่หลาน,ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน,จามิน่า,จุลีนทรีย์สลายฟางข้าว,โอทูฟลาโวก้า,ฟลาโวก้า,ฟลาโวนิน,จุลีนทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม,หัวเชื้อจุลีนทรีย์