VCD/DVD สอนวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ ความถนัดวิศวกรรมศาสตร์

654 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 788
  • VCD/DVD สอนวิชา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และ ความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ รูปที่ 1
รายละเอียด
VCD/DVD สอนวิชาฟิสิกส์ และ ความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ติวเข้มสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้มสอบ GAT – PAT มีทั้งหมด 117 ตอน เฉลี่ยตอนละ 50 – 60 นาที สนใจสั่งซื้อ ดูรายละเอียดได้ที่http://www.dvdstudent.ran4u.com ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 081-8783784 ชื่อ บัญชี NARIN KOLKHUNTHOD เลขที่บัญชี 3392 - 721 - 274 ธนาคาร ทหารไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา อ่าวอุดม นักเรียนทั่วไปมักจะคิดว่าวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ รวมถึงคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก คนที่จะเรียนวิชาเหล่านี้ได้ดีต้องเป็นคนหัวดี หรือมีพรสวรรค์ เท่านั้น นับเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นอย่างยิ่ง DVD กวดวิชา สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ ที่มีความโดดเด่น ในแง่วิชาการและสื่อการสอนสีสันเร้าใจ นักเรียนจะได้รับการฝึกฝน ให้มีความเชี่ยวชาญเป็นขั้นตอน จึงมั่นใจทุกสนามแข่งขัน เอกสารข้อสอบ จากตำราต่างประเทศ รวมถึงข้อสอบทุกแบบ อาทิ เช่น ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชิงทุน KING โควต้า สอบตรง สมาคมคณิตศาสตร์ มาให้ฝึกฝนเพิ่มความแข็งแกร่ง เทคนิค แนวคิดที่พิเศษ เราจะนำเสนอรูปแบบการคิดคำนวณแบบใหม่ๆ เทคนิคที่ทันสมัย ที่สร้างกระบวนการคิดแบบ ลึกล้ำ รวดเร็ว Trick มุมมอง แบบพิเศษ สอดแทรกตลอดทุกเนื้อหา สื่อการสอนสมัยใหม่ อาศัยเทคโนโลยี Content Base Technology ระบบการอัดแบบ digital Hi definition ระบบ DVD กวดวิชา สอนอย่างละเอียด โจทย์ครบถ้วนและมีระดับยากถึงพลิกแพลง