302 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 1,355
  •  รูปที่ 1
รายละเอียด
ซ่อม Lan Module Openbox S10 อาการเสีย ไฟ LED แสดงสถานะ Tx Rx ไม่ติด การซ่อม เปลี่ยน X-tal 25Mhz