หัวเชื้อจุลินทรีย์ บิวซีน่า (Beausiana)  หัวเชื้อจุลินทรีย์บิวเวอร์เรีย "บิวซีน่า" 6 in 1

525 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 551
  • หัวเชื้อจุลินทรีย์ บิวซีน่า (Beausiana)  หัวเชื้อจุลินทรีย์บิวเวอร์เรีย
รายละเอียด
หัวเชื้อจุลินทรีย์ บิวซีน่า (Beausiana) - 300.00 -      หัวเชื้อจุลินทรีย์บิวเวอร์เรีย "บิวซีน่า" 6 in 1 ประกอบด้วย บิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า , เมธาไรเซี่ยม แอนิโซเฟียและพาซิโลมัย ,บาซิลลัส สับทิลิส , ไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม ,คีโตเมี่ยม โกลบรัสซั่ม          หัวเชื้อจุลินทรีย์ บิวซีน่า ประกอบไปด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์  บิวเวอร์เรีย บาสเซียน่า  , เมธาไรเซี่ยม แอนิโซเฟียและพาซิโลมัย  ที่นำมาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช อาทิ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจั๊กจั่น หนอนกอ หนอนห่อใบ แมลงสิง แมลงหล่า ด้วงหมัดผัก ทั้งช่วงวัยอ่อนและวัยแก่ รวมทั้งกำจัดไข่เพลี้ยหนอน ขั้นตอนการเข้าทำลายของหัวเชื้อจุลินทรีย์  บิวซีน่า นั้นจะแทรกเข้าไปตามเนื้อเยื่อที่อ่อนๆ หรือตามของเหลวในตัวเพลี้ยหรือหนอนต่างๆ และเจริญเติบโตออกมาข้างนอกเมื่อพร้อมที่จะแพร่สปอร์ สปอร์จะมีสีขาวขุ่น เมื่อแมลงสัมผัสเชื้อ หลังจากสัมผัสเชื้อ 3 วัน แมลงจะเริ่มป่วยและหยุดทำลายพืชและจะตายภายในระยะเวลา 5-14 วัน  นอกจากนี้ยังเพิ่ม หัวเชื้อจุลินทรีย์  บาซิลลัส สับทิลิส , ไตรโคเดอร์มา ฮาเซียนั่ม ,คีโตเมี่ยม โกลบรัสซั่ม   ประโยชน์ของการกำจัดโรคพืชทางดิน -ช่วยป้องกันและกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียทางดินที่เป็นสาเหตุ โรคเน่า โรคเหี่ยว โรคยุบ -ช่วยละลายปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ถูกดินยึดไว้ ( ด้วยการปล่อยกรดอินทรีย์ ) ให้กลับมาเป็นประโยชน์กับพืชอีกครั้ง  โดยปรกติปุ๋ยที่ใส่ลงดิน 100% พืชจะนำไปใช้ได้เต็มที่เพียง 20%  อีก 80% จะถูกดินยึดไว้ -ปุ๋ยฟอสฟอรัสมีประจุเป็นลบ จะทำปฏิกิริยาธาตุอาหารที่มีประจุบวก เช่น แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม แมงกานีส เหล็ก สังกะสี ทำให้ตกตะกอนและไม่เป็นประโยชน์กับพืช แต่กรดอินทรีย์ที่จุลินทรีย์ปล่อยออกมาจะไปครอบธาตุอาหารที่มีประจุบวก ทำให้ทั้ง ธาตุฟอสฟอรัส และ ธาตุที่มีประจุบวก คือ แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม แมงกานีส เหล็ก สังกะสี เป็นประโยชน์กับพืชพร้อมๆกัน เรียกทางวิชาการว่าปฏิกิริยา”คีเลชั่น” -จุลินทรีย์ช่วยปล่อยฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 3 กลุ่มคือ ออกซิน จิบเบอร์เรอลิน และ ไซโตคินิน ซึ่งพืชก็สร้างได้เองอยู่แล้ว ทำให้พืชได้ฮอร์โมนเพิ่มขึ้นจากจุลินทรีย์ด้วยอีกทาง การเจริญเติบโตของพืชจะเพิ่มขึ้น -ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินทำให้ธาตุอาหารพืชทั้ง 13 ธาตุละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น และทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำ และ อากาศได้ดี เพราะกรดอินทรีย์มีประจุลบและอนุภาคดินก็มีประจุลบ ทำให้ผลักกันอนุภาคของดินก็จะแยกออกจากกัน ทำให้ดินร่วนซุย      ประโยชน์ของการกำจัดโรคพืช  ทางใบ - กรณี หน้าฝน การฉีดสารเคมีทางใบ ถ้าฝนตกจะทำให้น้ำฝนชะล้างสารเคมีออกไปหมด จำเป็นต้องฉีดใหม่  ถ้าฉีด บิวซีน่า  ขอปลอดฝน 2-3 ชั่วโมง จะป้องกันโรคทางใบได้โดยไม่ต้องฉีดซ้ำ โดยเน้นฉีดทั้งใต้ใบและบนใบ ควรผสมสารจับใบหรือซุปเปอร์ สปีด จะดีมาก -กรณี โรคแบคทีเรีย ทางใบ เช่น โรคใบเน่าพืชตระกูลกะหล่ำ เช่น ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี โรคแคงเกอร์ ตระกูลส้ม มะนาว เช่น ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะนาว เป็นต้น โรคใบขีดโปร่งแสงข้าว และ ฯลฯซึ่งไม่มีสารเคมีตัวไหนมีประสิทธิ์ภาพป้องกันและกำจัดโรคแบคทีเรียทางใบได้ดี  แต่ “บิวซีน่า” ช่วยป้องกันและกำจัด โรคแบคทีเรียทางใบได้ดี - โรคราและแบคทีเรีย ทั้งทางใบและทางดิน จะไม่แสดงอาการดื้อยากับ “บิวซีน่า” เหมือนที่แสดงอาการดื้อยากับสารเคมี ถ้าฉีดบ่อยๆซ้ำกันเกิน 3 ครั้งโดยไม่สลับเป็นสารเคมีตัวอื่น ดังนั้นสามารถใช้ “บิวซีน่า” ได้ตลอดโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวยา หรือจะใช้สลับกับสารเคมีก็ได้ เพื่อป้องกันเชื้อโรคดื้อยา    วิธีการใช้ 1. แช่ หัวเชื้อจุลินทรีย์ บิวซีน่า ทั้ง 2 ซอง ในน้ำ ปริมาณ  2 ลิตร ประมาณ 5-8 ชั่วโมง เพื่อให้เชื้อขยายตัวก่อนหากใช้ปริมาณน้อยให้ใช้อย่างละ50 กรัม(3 ช้อนแกง) แช่น้ำ 500 ซีซี แล้วจึงนำไปฉีดพ่น 2. การนำไปฉีดพ่นควรผสมยาจับใบด้วยทุกครั้ง บิวซีน่า ขนาด 500 กรัมที่แช่น้ำไว้ใช้ผสมน้ำ 200 ลิตร ถ้า 50 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร 3. การฉีดพ่นควรเป็นช่วงเช้า หรือช่วงเย็นช่วงแดดอ่อน ฉีดให้เปียกชุ่มทั้งบนใบ ใต้ใบและลำต้น  4. ระยะเวลาในการฉีดพ่น หากพบการระบาดให้ฉีดพ่น 3 วัน/ครั้ง  ติดต่อกัน 2-3  ครั้ง  หากระบาดไม่มากให้ฉีดพ่น 10-20 วัน ข้อควรระวัง  ห้ามใช้ หัวเชื้อจุลินทรีย์ บิวซีน่า ร่วมกับยาฆ่าเชื้อรา  สารเคมี  ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืชต่าง ๆ      หัวเชื้อจุลินทรีย์บิวเวอร์เรีย tarad.com, เกษตรอินทรีย์,โอทูฟลาโวเจน,โอทู,กำจัดเพลี้ยแป้ง,เพลี้ยแป้ง,เพลี้ยกระโดด,ปุ๋ยอินทรีย์,ยาฆ่าหญ้าอินทรีย์,สารชีวภาพ,ฟลาโวนอยด์,ชีวะภาพกำจัดวัชพืช,สารกำจัดศัตรูพืชอินทรีย์,ไตรโคเดอร์มา,บิวเมธาซินัส,เมธาไรเซี่ยม,สารทาหน้ายาง,ถาดเพาะกล้านาโยนกล้า,ถาดเพาะกล้าข้าวสำหรับนาโยนกล้า,ชาเจียวกู้หลาน,เจียวกู่หลาน,ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน,จามิน่า,จุลีนทรีย์สลายฟางข้าว,โอทูฟลาโวก้า,ฟลาโวก้า,ฟลาโวนิน,จุลีนทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม,หัวเชื้อจุลีนทรีย์