ออกแบบติดตั้ง-ให้คำปรึกษ่ทำระบบบำบัดน้ำเสีย-ระบบกำจัดกลิ่นและตะกรัน

470 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 462
  • ออกแบบติดตั้ง-ให้คำปรึกษ่ทำระบบบำบัดน้ำเสีย-ระบบกำจัดกลิ่นและตะกรัน รูปที่ 1
รายละเอียด
1.บริการ-ที่ปรึกษาด้านการวางระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อทำแบบ สท.1สท.2 2.บริการผลิตภัณฑ์และระบบกำจัดตะกัน กำจัดไขมัน ระบบบำบนัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า(ประสิทธิภาพสูง)ต้นทุนต่ำ