ปุ๋ยตราเพชรยอดเยี่ยม รวดเร็วเหมือนเคมี ดินดีคืนธรรมชาติ

525 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 874
  • ปุ๋ยตราเพชรยอดเยี่ยม รวดเร็วเหมือนเคมี ดินดีคืนธรรมชาติ รูปที่ 1
รายละเอียด
ปุ๋ยตราเพชรยอดเยี่ยม ประกอบด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ผลิตโดยเครื่องจักรอันทันสมัยจากประเทศเยอรมันนี ปุ๋ยคุณภาพมาตรฐานทุกเม็ด มีธาตุอาหารที่พืชต้องการครบถ้วน โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์เคมี รับประกันรวดเร็วเหมือนเคมี ดินดีคืนธรรมชาติ ติดตามสื่อโฆษณามวยไทย 7 สี ทุกวันอาทิตย์ หนังสือเกษตรกรก้าวหน้า ทุกเดือน