แหล่งรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการทำสวนผลไม้และความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร โดยคนบ้านแลง

526 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 285
  • แหล่งรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการทำสวนผลไม้และความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร โดยคนบ้านแลง  รูปที่ 1
รายละเอียด
สวนผลไม้ บ้านแลง รวมเรื่องราวต่างๆมากมาย เช่น การทำสวน การปลูกพืช การหารายได้แบบต่างๆสวนผลไม้,บ้านแลง,การทำสวนผลไม้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของพืชสมุนไพร,การนำสมุนไพรไปใช้ให้ถูกกับโรค