เปิดกรุ! สมเด็จเบญจรงค์ 2411 (สมเด็จวังหน้า) เนื้อผงหินกังไส

524 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 4,667
  • เปิดกรุ! สมเด็จเบญจรงค์ 2411 (สมเด็จวังหน้า) เนื้อผงหินกังไส รูปที่ 1
รายละเอียด
พระสมเด็จเบญจรงค์ 2411 (สมเด็จวังหน้า) เนื้อผงหินกังไส สมเด็จพระพุทฒาจารย์ (โต)…  ประธานในพิธีมหาพุทธาภิเศก พ.ศ. 2411 ชอบองค์ไหน… เลือกได้เลย! (ด้านหลังขององค์พระมีตราครุฑประทับทุกองค์)