ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

304 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 784
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา รูปที่ 1
รายละเอียด
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดบริการ ให้การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง