ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

290 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 780
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา รูปที่ 1
รายละเอียด
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดบริการ ให้การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง