นิทานชาดก นิทานอีสป นิทาน นิทานพื้นบ้าน

473 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 976
  • นิทานชาดก นิทานอีสป นิทาน นิทานพื้นบ้าน รูปที่ 1
รายละเอียด
นิทานชาดก นิทานอีสป นิทาน นิทานพิ้นบ้าน เป็นนิทานคุณธรรมที่มีการสอนแต่ความดีแลเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้าง บารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้า