•  รูปที่ 1
รายละเอียด
นิทานอีสปสั้นๆ นิทานอีสปสั้นๆ จริงแล้วไม่ต้องบอกก็ได้นะครับ เพราะนิทานอีสป เป็นนิทานที่อ่านง่ายที่สุด เนื้อหาเข้าใจง่าย เนื้อเรื่องน่าสนใจ เดินเรื่องราวแบบง่ายๆ ซึ่งตัวละครโดยทั่วไปจะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น สิงโต ( ราชสีห์ ) หนุ แมว หมา หมาจิ้งจอก กวาง นก ลา เป็นต้น โดยนิทานอีสปส่วนใหญ่ เป็นนิทานเรื่องสั้นๆ ไม่เกิด 1 หน้ากระดาษเล็กๆ และจะมีอีกหลายเรื่อง ที่เนื้อเรื่องสั้นมากๆ เพียงไม่กี่บรรทัดเท่านั้นเอง ข้อดีของ นิทานอีสปสั้นๆ คือไม่ต้องใช้เวลาอ่านนาน ใครเห็นก็อยากอ่าน เพราะเป็นนิทานที่ไม่ต้องใช้ความพยายามในการอ่านมาก ข้อคิด ที่อีสป ใส่ลงไปในนิทานสั้น พวกนี้ ก็มีเหตุมีผล เป็นที่ยอมรับ ใครอ่านก็ต้องทึ่งในภูมิปัญญาของ อีสป ทั้งนั้น แล้วยังทำให้เราจดจำ นิทานอีสปสั้นๆ เรื่องต่างๆ ที่ได้ยินมา ไปเล่าต่อให้คนอื่นฟังอีกด้วย ลองอ่านกันดูนะครับ นิทานอีสปสั้นๆ นิทานอีสป Aesop’s Fables