www.vlkcenter.com

29 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 22
ศูนย์ภาษาและความรู้วีแอลเค
เปิดสอนภาษาเวียดนามสำหรับชาวไทยและนักธุรกิจที่สนใจเรียนภาษาเวียดนามเพื่อไปทำงานที่เวียดนาม
สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา จากมหาวิทยาลัยของรัฐ มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
ผู้เรียนสามารถเรียนออนไลน์กับอาจารย์ผู้สอน สอนให้เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้เร็ว นำไปใช้ได้จริง ไม่ว่าคุณจะอยู่ทีไหนก็สามารถเรียนได้
งานบริการด้านอื่น :
• ครูสอนภาษาเวียดนามที่ออฟฟิศ
• ล่ามแปลภาษา
• แปลภาษา
สนใจติดต่อ
TEL : 0850185559
Line id: Vlkcenter
e-mail : vlkcenter@gmail.com
website:www.vlkcenter.com