Nittaya Thai Curry Products

18 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 10
นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2507 คุณนิตยา และครอบครัว ได้ค้นคว้าสูตรเครื่องแกงของไทย ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ โดยเริ่มจากการผลิตในครัวเรือน จนปัจจุบัน กลายเป็นอุตสาหกรรมครอบครัว และเป็นที่ยอมรับ จากผู้ประกอบกิจการ ทางด้านอาหารของทางโรงแรม ร้านอาหาร สายการบินชั้นนำของโลก จนถึงแม่บ้าน