306 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,623
  •  รูปที่ 1
รายละเอียด
K Best Education Service: บริการวิเคราะหข้อมูล spss ทำวิจัย วิทยานิพนธ์ รายง...: "รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน [ประถม – ปริญญาโท] รับทำวิจัย 1 การวิจัยเพื่อการสำรวจ (Exploratory Study) เป็นการวิจัยเพื่อสำรวจตัวแ..."