HumanSoft โปรแกรม HR หรือ HRM และระบบ Payroll

46 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 20
โปรแกรมบริหารงานบุคคล ตัวช่วยในการทำงานของ HR

ปัจจุบันโปรแกรมบริหารงานบุคคลได้ถูกพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลย

ความสำคัญของโปรแกรมบริหารงานบุคคล
โปรแกรมบริหารงานบุคคลมีความสำคัญอย่างมากในการบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความสำคัญดังนี้
1. การจัดเก็บข้อมูล : โปรแกรมบริหารงานบุคคลจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์บน Cloud ที่ปลอดภัย
2. การคำนวณเงินเดือน : โปรแกรมบริหารงานบุคคลช่วยในการจัดการในส่วนของเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม และรายรับรายจ่ายอื่น ๆ ให้สามารถคำนวณได้ง่ายและมีความแม่นยำมากขึ้น
3. การยื่นเอกสารและการอนุมัติเอกสารต่าง ๆ : พนักงานสามารถวางแผนจัดการการลาของตนเองโดยการยื่นเอกสารการลาต่าง ๆ ผ่าน Mobile Application ได้เลย และในส่วนของหัวหน้างานสามารถอนุมัติเอกสารการลาให้กับพนักงานผ่าน Mobile Application ได้เช่นเดียวกัน หรือ HR สามารถยื่นเอกสาร-อนุมัติเอกสารให้กับพนักงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลย
4. การประเมินพนักงาน : โปรแกรมบริหารงานบุคคลรองรับฟังก์ชันการประเมินพนักงาน สะดวก รวดเร็ว และประหยัดทรัพยากรกระดาษในการพิมพ์แบบประเมินอีกด้วย นอกจากนี้ยังไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนนการประเมินรั่วไหล เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ที่ปลอดภัยและสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงดังกล่าวได้
5. การลงเวลาแบบ Real Time : พนักงานสามารถลงเวลาการทำงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การลงเวลาด้วยการสแกนใบหน้าผ่าน Mobile Application เป็นต้น

ติดตาม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Blog : www.humansoft.co.th/blog
Facebook : www.facebook.com/humansoft.co.th
Line : @humansoft
Tel : +66 88 864 7474