คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต

70 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 40
คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต ศูนย์ฟื้นฟูและรักษา ผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โดยบุคคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการในจังหวัดภูเก็ต บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง