ท้าวเวสสุวรรณ

48 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 18
ท้าวเวสสุวรรณ 888 พระเครื่อง
ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร ตามความเชื่อท่านเป็น 1 ใน 4 ท้าวจตุโลกบาล และเป็นอธิบดี ดูแลทางทิศเหนือ (ทิศอุดร) มีพระอินทร์ (ท้าวธตรฐ) ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก , พระยม (ท้าววิรุฬหก) ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ พระวรุณ (ท้าววิรูปักษ์) ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก ส่วนใหญ่ที่พบจะมีลักษณะ หน้าเป็นยักษ๋ ดุดัน มือถือกระบองยันไปที่พื้น(บางตำราเรียกเทพ 3 ขา) และมีโล่แก้วประพาฬ พบเห็นส่วนใหญ่ อยู่หน้าพระอุโบสถ์ หรือด้านหน้าทางเข้าวัด ความเชื่อคือท่านจะทำหน้าที่คุ้มครองดูแล พระพุทธศาสนา เพราะได้ถวายสัตย์ว่าจะ ดูแลพระพุทธเจ้า และป้องกันไม่ให้บริวารท่านไปรังควาน
https://xn--k3ch0basaaxa0f8cue8e.blogspot.com/ 888 พระเครื่อง

Infoableinter@gmail.com
https://xn--12caaw7dzcwarcap7hqbf.blogspot.com/
54/139 klongsong klongluang pathumthanee
Home: +66-61-832-5995