BOQ-DESIGN

7 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 12
  • BOQ-DESIGN รูปที่ 1
รายละเอียด
รับทำ boq ถอดแบบประมาณราคา

ติดต่องาน LINE : dspday โทร 0889085202

เอกกสารประกอบราคาก่อสร้าง ที่คุณได้รับ
1. ไฟล์ Excel ที่ประกอบด้วยรายละเอียดครบทุกขั้นตอน
2. มีรายการ Back up sheet แสดงรายการคำนวนปริมาณ ทุกประเภทงาน ตรวจสอบได้เร็ว ง่ายทุกขั้นตอน
3. ราคาวัสดุที่แสดงในเอกสาร เป็นราคาปัจจุบัน (อัปเดตราคาทุกวัน)
4. ราคาค่าแรง เป็นไปตามมาตรฐานจริง (ลูกค้าสามารถปรับแก้ไขเองได้)
5. ให้คำปรึกษางานก่อสร้าง จนงานแล้วเสร็จ
6. ส่งงานทางไลน์ และเมล์ เป็นไฟล์ Excel - PDF
รายละเอียดเอกสารที่เราจัดทำ ที่เราทำให้ครบถ้วน

หมวดหมู่งานเอกสาร
หมวดงานโครงสร้าง (Structural Work)
หมวดงานสถาปัตย์ (Architectural Work)
หมวดงานระบบไฟฟ้า (Electrical Work)
หมวดงานระบบประปา (Sanitary Work)
หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย (สำหรับบ้าน-อาคาร)
หมวดงานระบบปรับอากาศ (สำหรับบ้าน-อาคาร)