เว็บบอร์ดล่ามภาษาญี่ปุ่นและคนเรียนภาษาญี่ปุ่น

319 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 2,439
  • เว็บบอร์ดล่ามภาษาญี่ปุ่นและคนเรียนภาษาญี่ปุ่น รูปที่ 1
รายละเอียด
ชุมชนคนเรียนภาษาญี่ปุ่นและล่ามภาษาญี่ปุ่น พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานล่ามภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ล่ามโรงงาน และการเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป รวมถึงโพสแนะนำงานด้านภาษาญี่ปุ่นทั้งงานล่ามและงานแปลภาษาญี่ปุ่น