viewbet

36 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 19
  • viewbet รูปที่ 1
รายละเอียด
ปลูกต้นไม้ในห้องช่วยลดมลพิษ ปลูกต้นไม้ในห้อง โดยปลูกไม้กระถางผสมถ่านกับดิน ถ่านจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือดูดซับสารมลพิษและจุลินทรีย์ด้านในห้องได้ ลดวิธีใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดภาวะโลกร้อน หันมาใช้ถุงผ้า ลดวิธีการใช้ถุงพลาสติก เนื่องด้วยการเผากำจัดถุงพลาสติกในเตาเผาขยะอย่างถูกแนวทาง จะต้องใช้พลังงานปริมาณมาก ซึ่งทำให้มีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมอีกในบรรยากาศ แยกขยะอินทรีย์ การแยกขยะอินทรีย์ ออกจากขยะอื่นๆ ดังเช่นว่า เศษผัก เศษอาหาร เพื่อจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ สร้างนโยบาย 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle ทั้งในบ้านและอาคารสำนักงาน เพื่อจะให้เกิดการนำไปใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เป็นการลดจำนวนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแนวทางการขจัด ขับรถด้วยความรวดเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ช่วยลดการใช้น้ำมันลงได้ 20% หรือคิดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ 1


คัดสรรค์ประเภทต้นไม้ให้สมควร : เหตุแรกคือ การรู้จักประเภทของต้นไม้และเลือกต้นไม้ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมหรือสถานที่ มีแสงมากแค่ไหน หากเป็นที่ริมอาคารและเป็นที่ที่มีแสงหรือแดดมาก ต้นไม้ที่สามารถเลี้ยงได้คือ ไทรใบสัก หรือต้องการเลี้ยงไม้ตระกูลพลู ดังเช่นว่า พลูด่าง พลูราชินี ก็ควรเลี้ยงในพื้นที่ร่ม ฯลฯ


เป็นแหล่งของความชื้นตามธรรมชาติ

ต้นไม้ถือได้ว่าเป็นแหล่งความชุ่มชื้นทางธรรมชาติ ต้นไม้ที่เหมาะสมกับการปลูกในบ้าน ได้แก่ ต้นเฟิร์น ต้นหมากเหลือง เดหลี ฟิโลเซลลอม และไซคลาเมน ที่สามารถจะช่วยเพิ่มเติมอีกความชุ่มชื้นให้อยู่ด้านในชั้นที่พอเหมาะ ไม่ให้อากาศในบ้านแห้งเกินความจำเป็น นอกเหนือจากนั้นนี้ยังช่วยชมดซับสารพิศพร้อมฟอกอากาศในบ้านให้สะอาดได้ด้วยล่ะ