∞ เรียนทำบัญชีระยะสั้น รับสอนทำบัญชีระยะสั้น เรียนง่ายเข้าใจเร็ว ไม่อิงกลุ่ม เน้นเรียนแล้วใช้งานได้จริง ∞

91 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 55
  • ∞ เรียนทำบัญชีระยะสั้น รับสอนทำบัญชีระยะสั้น  เรียนง่ายเข้าใจเร็ว ไม่อิงกลุ่ม เน้นเรียนแล้วใช้งานได้จริง ∞ รูปที่ 1
รายละเอียด
∞ เรียนทำบัญชีระยะสั้น รับสอนทำบัญชีระยะสั้น
เรียนง่ายเข้าใจเร็ว ไม่อิงกลุ่ม เน้นเรียนแล้วใช้งานได้จริง ∞
สาขา สมุทรปราการ พัทยา เชียงใหม่
อ.วิมลภัทร 064-978-3955,080-834-5919
ID LINE : wi18824

เรียน รู้การตรวจ สอบเอกสาร ภาษีอากร ที่ต้องยื่นต่อสรรพากร วิธีการลงบัญชี และหลักการบัญชี บัญชีร้านค้า /บัญชีโรงงาน/ บัญชีบริษัท ปฎิบัติทางบัญชีทั้งหมด จนเสร็จสิ้นการออกงบการเงินจากเอกสารจริง ( 10 วัน )โดยอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ ฝึกปิดงบการเงินของกิจการด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ระบบบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ ในลำดับ ต้น ๆ และสำนักงานบัญชี บริษัท ห้างร้าน นิยมใช้กันทั่วประเทศ

สำหรับเนื้อหาหลักสูตรเรียนทำบัญชีระยะสั้นมีดังนี้ค่ะ
• เอกสารทางบัญชี
• รู้จักเอกสารทางบัญชี เช่น ใบเสนอราคา>ใบสั่งซื้อ>ใบแจ้งหนี้>ใบกำกับภาษี>ใบเสร็จรับเงิน
• วิเคราะห์รายการบัญชี เพื่อลงบัญชี
• แยกประเภทเอกสารบัญชี
• วิเคราะห์รายการทางบัญชี
• วิเคราะห์รายการตามประเภทบัญชี เช่น ต้นทุน/คชจ.ขาย/คชจ.บริหาร/ต้นทุนทางการเงิน
• ลงบัญชีในสมุดรายวันซื้อ/ขาย/จ่าย/รับ/ทั่วไป
• รายการปรับปรุงบัญชี
• ตั้งวงเงินสดย่อย
• รายการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร
• ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
• ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
• ปิดภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน
• ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
• การจัดทำเอกสารรับ-จ่าย ให้สรรพากรยอมรับ
• จัดทำเอกสารประกอบการรับ-จ่าย ทางบัญชี ที่สรรพากรยอมรับ และ การใช้ โปรแกรมบัญชี Express ทั้งระบบ

สนใจติดต่อนัดเวลาเรียน หรือสอบถามได้ที่
โทร. 064-978-3955 (อ.วิมลภัทร)
โทร. 092-7927077