Phuket City Tour & Sightseeing

20 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 15
  • Phuket City Tour & Sightseeing รูปที่ 1
รายละเอียด
ให้บริการทัวร์เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ของภูเก็ตพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานที่ยอดนิยมแต่ละแห่ง