Chrio Clinic

71 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 28
  • Chrio Clinic รูปที่ 1
รายละเอียด
Chrio Clinic สถานบริการด้านความงาม และการชะลอวัยแบบครบวงจร ภายใต้การดูแลของแพทย์หญิงพรชนก เล้าสุขสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ เรามุ่งหวังในการส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ การดูแลของเราจึงลงลึกถึงระดับเซลล์เพื่อยืดอายุการทำงานของร่างกายให้ยังคงมีประสิทธิภาพ แม้สวนทางกับอายุที่สูงขึ้น

Chrio Clinic ให้บริการ 2 สาขา ได้แก่ สาขาราม 2 และสาขาบีทีเอสปุณณวิถี (ทางออก 5)