jobusedcar

  • jobusedcar รูปที่ 1
รายละเอียด
พรบ.คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่รถทุกคนต้องทำไว้ จะคุ้มครองในส่วนของความเสียหายต่อร่างกาย เช่น ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะได้รับค่าชดเชยตามกำหนด ค่ารักษาสูงสุด80,000บาท และค่าชดเชยการเสียชีวิต300,000บาท โดยพรบ.รถยนต์จะมีอายุ1ปีเสมอ

สำหรับการต่อทะเบียน รถยนต์มือสอง เจ้าของรถต้องต่อเป็นประจำทุกปี หากรถขาดต่อพรบ. เกิน1ปี ท่านจะต้องเสียค่าปรับสำหรับการชำระภาษีรถยนต์มือสองย้อนหลังเดือนละ1% และหากไม่ต่อพรบ.เกิน3ปี เบียนรถจะถูกระงับไปในที่สุด

ขั้นตอนการต่อ พรบ.ออนไลน์ด้วยตนเอง สำหรับรถยนต์มือสอง

1.เข้าเว็บไซต์ e-service ของกรมขนส่งทางบก

2.ลงทะเบียนสมาชิกใหม่เพื่อขอรับรหัสผ่าน

3.หน้าลงทะเบียน กรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นกดบันทึกเป็น เป็นอันเสร็จสิ้น

4.เมื่อได้รับรหัสมาแล้ว ให้เข้าสู่ระบบ

5.คลิกที่ ชำระภาษีรถประจำปี

6.คลิกไปที่ ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต

7.กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถ จากนั้นกดลงลงทะเบียน

8.จากนั้นเมื่อกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถเสร็จแล้ว คลิกที่ช่อง ยื่นภาษี

9.หน้านี้ให้ท่านิ๊กที่ช่องซื้อ พรบ.ออนไลน์ โดยท่านสามารถเลือกซื้อกับบริษัทประกันภัยตามที่ท่านเลือก เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกรอกรายละเอียด ประกัน เลขกรมธรรม์ และวันที่สิ้นสุด จากนั้นจะทราบรายการที่ต้องเสีย เมื่อเสร็จแล้วกดที่ กรอกสถานที่จัดส่งเอกสาร

10.ในหน้านี้ให้กรอกที่อยู่สำหรับ จัดส่งเอกสาร กรอกให้ครบถ้วน จากนั้นกดที่ เลือกวิธีชำระเงิน

11.เลือกวิธีชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝาก หรือชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ค่าจัดส่งเอกสาร รายการละ32บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ20บาท หากใช้บัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2รวม Vat 7%ของค่าธรรมเนียม

12.จากนั้นพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถ แล้วนำไปชำระ ที่เคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ หลักจากชำระแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะส่งใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และกรมธรรม์พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพียงไม่กี่ขั้นตอนท่านก็สามารถต่อ พรบ.ออนไลน์ รถยนต์มือสองด้วยตัวเองง่ายๆ

มือสอง