Avela Clinique

128 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 58
  • Avela Clinique รูปที่ 1
รายละเอียด
Avela Clinique เราเริ่มต้นจากความรักในการดูแลความสวยงาม จาก “เพื่อนรักษาให้เพื่อน” อย่างตั้งใจและจริงใจ เราจึงอยากส่งมอบความจริงใจและตั้งใจในการดูแลรักษานี้ให้กับทุกคน อย่างใส่ใจ ซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา โดยอาศัยความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ และเครื่องมือแพทย์ ที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ล่าสุด ให้ทุกๆคนได้รับสิ่งที่ถูกต้อง พอใจ ประโยชน์สูงสุด ในแบบฉบับ เป็นกันเอง