HORA5G

10 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 10
  • HORA5G รูปที่ 1
รายละเอียด
ศาสตร์แห่งชะตาฟ้า ศาสตร์แห่งชะตาคน และศาสตร์แห่งชะตาดิน สอดคล้อง หรือขัดแย้งกัน
หากขัดแย้งกัน จะเกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น
บริการวิเคราะห์ดวงชะตา หาแนวทางแก้ไขปัญหา
การงาน ความรัก การเงิน สุขภาพ การศึกษาฯลฯ
ตรงจุด นำไปปรับใช้ได้จริง ไม่มีพิธีกรรมไม่เรียกสะเดาะเคราะห์
ตั้งอยู่บนความเป็นเหตุเป็นผล พร้อมวิธีเสริมดวงง่ายๆดีๆที่ทำได้ด้วยตัวคุณเอง
ช่องทางการติดต่อ
LINE :@hora5g (มี@)
หรือเว็บไซต์ : https://www.hora5g.com/