บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์

70 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 43
  • บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์ รูปที่ 1
รายละเอียด
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ และเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ริเริ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ถังบำบัดน้ำเสีย SATS และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียอื่นๆ และระบบสำรองน้ำ เพื่อการเป็นผู้นำด้าน Water Solutions แบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์ GRC (Glass Fiber Reinforced Concrete) และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มอุตสาหกรรม รวมไปถึงผนังกันเสียง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากวัสดุ FRP และ FRA

ผลิตภัณฑ์ Solar Cell สำหรับ ลูกค้า ภาคเอกชนและรายย่อย นอกจากนั้นยังมีการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย Solar Farm เพื่อขายให้กับภาครัฐ ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทลูก IGC (Infinite Green)

ติดต่อ: บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์
สั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น 02-301-2223
ฝ่ายบริการ 02-301-2327
Call Center 0-2301-2100-1
Fax 0-2398-1301
sale@pp.premier.co.th