SonLight เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง เช่าฉากถ่ายรูป

21 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 21
  • SonLight เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง เช่าฉากถ่ายรูป รูปที่ 1
รายละเอียด
ให้เช่า อุปกรณ์ไฟถ่ายภาพนิ่ง ไฟแฟลช ไฟสตูดิโอแฟลช สำหรับ ช่างภาพนิ่ง บริการให้เช่านอกสถานที่ มีทีมงานนำอุปกรณ์ไปส่ง ณ สถานที่ที่ใช้งาน แนะนำการใช้งาน
นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ ไฟต่อเนื่อง ไฟถ่ายวิดีโอ และฉากถ่ายภาพ อีกด้วย