ศูนย์เลสิค TRSC ผู้นำเลสิค&ReLEx แห่งแรกในไทย รักษาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง

7 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 5
TRSC ผู้บุกเบิกการรักษาเลสิค & ReLEx แห่งแรกของประเทศไทย ประสบการณ์กว่า 24 ปี
สถานพยาบาลเอกชนที่รักษาเลสิค และ ReLEx แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรักษาสายตาได้ที่ โทรศัพท์ : +66-2632-4500 แฟกซ์ : +66-2632-4431 Email : info@lasikthai.com