กรุงเทพโซล่าเซลล์

155 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 32
  • กรุงเทพโซล่าเซลล์ รูปที่ 1
รายละเอียด
นำพลังงานสะอาดมาใช้ เพื่อให้ทุกที่มีไฟฟ้าใช้ มีแสงสว่าง สามารถมีแหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกที่ ทุกเวลา ที่ต้องการใช้งาน ลดการใช้น้ำมัน จัดหาอุปกรณ์โซล่าเซลล์และบริการหลังการขายเกี่ยวผลิตภัณฑ์ครบวงจร ใช้แสงแดดสร้างพลังงาน ทุกที่ ทุกเวลา