Protecthai ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย

20 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 9
protecthai ศูนย์รวมอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน จากบริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จำกัด
สินค้าที่จัดจำหน่ายและให้บริการ
อุปกรณ์ความปลอดภัย - ไฟฉุกเฉิน, ป้ายไฟทางออก, เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน, ชุดชำระล้างสารเคมี, ถุงมือเซฟตี้ , หมวกเซฟตี้, ชุดเซฟตี้, รองเท้าเซฟตี้, ป้ายเซฟตี้
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย - เครื่องดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, ข้อต่อดับเพลิง, หัวฉีดน้ำ, ระบบสัญญาณเตือนไฟ(Fire alarm)
อุปกรณ์ดักจับแมลง - เครื่องดักจับแมลง, หลอดไฟล่อแมลง, กาวดักแมลง
ระบบโทรศัพท์ - ตู้โทรศัพท์ PABX, โทรศัพท์, โทรศัพท์ดิจิตอล(IP)
สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ protecthai.net , protecthai.com , อีเมล์ : sale@protecthai.com หรือโทร 02-743-1003 ต่อ 0