รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับทำวิจัย รับปรึกษางานทำวิจัย

238 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 125
  • รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับทำวิจัย รับปรึกษางานทำวิจัย รูปที่ 1
รายละเอียด
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับแก้ไขงานวิจัย " ฟรี " ไม่มีค่าใช้จ่าย

1) รับทำวิจัย รับปรึกษางานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับงานวิจัย
2) ให้คำแนะนำปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
3) รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาค่าความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบ สมมติฐานด้วยสถิติ Anova T-Test F-Test และสถิติอื่นๆ
4 )รับเขียนบทคัดย่อ
5) รับแก้ไขงานด่วน

เรามีความเชี่ยวชาญทำงานวิจัย มากประสบการณ์ทำวิจัยกว่า 10 ปี ในความเป็นมืออาชีพของนักวิจัย ดังนั้นจึงไม่ส่งงานต่อให้ผู้อื่นทำ ไม่ทิ้งงาน

/----------------------------------------------
สนใจติดต่อ วิตามิน ...โทร. 0860355199
E-mail : vitamintb2@gmail.com
http://รับทำงานวิจัย.blogspot.com
http://researchspss.com