https://www.potatotechs.com/

201 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 716
  • https://www.potatotechs.com/ รูปที่ 1
รายละเอียด
ปัจจัยที่ควรรู้ก่อนเลือกซื้อ”จอคอมพิวเตอร์”
หากจะซื้อจอคอมพิวเตอร์สักตัวแล้วดูแค่ยี่ห้อ และทดสอบว่าจอใช้งานได้หรือเปล่า เท่านี้คงไม่พอหรอกนะคะ เพราะยังมีรายละเอียดสำคัญส่วนอื่นๆ ที่เราต้องคำนึงถึงด้วย ไปเช็คกันดีกว่าว่าก่อนซื้อควรใช้หลักเกณฑ์ใดในการตัดสินบ้าง เพื่อให้ได้จอคอมที่เหมาะกับเราที่สุด

ประเภทของจอคอมพิวเตอร์
1.จอภาพ CRT คือ จอภาพขนาดใหญ่ที่รับสัญญาณภาพแบบอนาล็อก มีหลอดสุญญากาศเหมือนกับโทรทัศน์ จะทำงานโดยใช้หลักการยิงแสงอิเล็กตรอนไปยังที่ผิวหน้าจอ ที่มีสารประกอบของฟอสฟอรัส ฉาบอยู่ที่ผิว เมื่อถูกแสงอิเล็กตรอนกระทบ สารเหล่านี้จะเกิดการเรืองแสงขึ้นมา แต่จอภาพประเภทนี้ไม่นิยมใช้งานในปัจจุบัน เหตุผลง่ายๆ ก็เพราะมีขนาดใหญ่ เกะกะ เปลืองไฟ และมีความร้อนสูง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.potatotechs.com/