Work In , เวิร์ค อิน

296 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 2,670
  • Work In , เวิร์ค อิน รูปที่ 1
รายละเอียด
ให้บริการด้าน คอมพิวเตอร์ และ โน๊ตบุ๊คติดตั้ง Windows และโปรแกรมอื่นๆ
ซ่อมและประกอบ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รับซ่อมปริ๊นเตอร์ (DOT MATRIX )
รับเขียนแบบเครื่องกล ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ชิ้นงานประกอบ Vdoเคลื่อนไหว ตามความต้องการ
โปรแกรมที่รับ Inventor , Slid work, AutoCAD จำหน่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) จำหน่ายสายแลนตู้แร็ค
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พื้นที่ให้บริการ ปลวกแดง ระยอง , บ่อวิน ชลบุรี, บ่อทอง ชลบุรี
TEL. 095-7757729 080-1262439,
Email. workincenter@gmail.com
http://www.workin.in.th ,
https://www.facebook.com/WORKIN2004