สรินเดอร์ อาหารเสริมลดน้ำหนัก

188 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 2,297
  • สรินเดอร์ อาหารเสริมลดน้ำหนัก รูปที่ 1
รายละเอียด
Srinder Burn อาหารเสริมลดน้ำหนัก
ส่วนประกอบ ปริมาณ / mg.
L-Carnitine L Tartrate 125
Calcium Pyruvate 75
Black Pepper Extract 20
Garcinia Extract 100
Green Tea Extract 50
Citrus Bioflavonoids 30
Cactrus Extract 100
Chomium Picolinate .50
srinder
วิธีรับประทาน Srinder
ครั้งละ 1 เม็ดหลังอาหารเช้า
สรรพคุณ สรินเดอร์ Srinder
L-Carnitine L-Tratrate
เป็นกรดอะมิโนที่มีกลไกการทำงานเกี่ยวข้องกับการนำไขมันเข้าไปเผาผลาญเป็นพลังงานในเซลล์
มีหน้าที่ ลำเลียงกรดไขมันที่มีลูกโซ่ยาวเข้าสู่ไมโตดอนเดรีย ซึ่งภายในเซลล์ของไมโตดอนเดรีย
กรดไขมันจะถูกย่อยให้เล็กลง และถูกเผาพลาญเพื่อผลิตเป็นพลังงาน ดังนั้น L-Carnitine
จึงเป็นสารอาหารที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเผาผลาญไขมัน
และการผลิตพลังงาน โดยจะเพิ่มอัตราการแตกตัวกรดไขมัน และเพิ่มอัตราเมตาบอลิซึม
(อัตราที่ร่างกายเผาผลาญแคลอรี) รวมทั้งช่วยในการเสริมสร้างการสังเคราะห์โปรตีน (กล้ามเนื้อ)
ให้ดูกระชับยิ่งขึ้น

Green Tea Extract
ในชาเขียวมีสารกลุ่ม โพลีฟีนอล และมีสารเคมีตัวหนึ่งนิยมใช้ในการควบคุมน้ำหนัก
นั้นนั่นคือสารคาทิชิน Catechins ที่ช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญไขมันในร่างกาย
โดยมิได้ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น Catechins
จึงสามารถใช้เป็นอาหารควบคุมน้ำหนักได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อร่างกาย Catechins
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี สามารถช่วยลดปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอลในร่างกาย
ช่วยป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน และลดปริมาณ LDLซึ่งมีโทษต่อร่างกายได้

Garcinia Extract, HCA
สารสกัดจากผลส้มแขก (Garcinia cambogia) หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าสารHCA
มีคุณสมบัติช่วยลดไขมันส่วนเกินของร่างกาย โดยสาร HCAจะช่วยยับยั้งการทำงานของ
เอ็นไซม์ เอทีพี ซิเตรทไลเอส (ATP-citrate lyase) ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนกลูโคสจากคาร์โบไฮเดรต
ให้กลายเป็นไขมันสะสม สามารถยับยั้งกระบวนการไลโปจีเนซีส (Lipogenesis)
ในการสร้างกรดไขมันและคอเลสเตอรอล ในวัฎจักรเครปได้ รวมทั้งช่วยให้ไม่รู้สึกอยากอาหาร
โดยไม่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางอย่างใด

Citrus Bioflavonoid
สาร Citrus aurantium ได้มาจากผลดิบของพืชตระกูลส้มที่มีชื่อว่า “Citrus aurantium”
อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิด ประกอบด้วยสารสำคัญ เช่น Synephrine,
Tyramine, Octopamine, Hordenine และ N-Methyltyramine สารสำคัญดังกล่าวนี้
จะทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอาหาร เผาผลาญแคลลอรี่ และเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย
ช่วยควบคุมและลดความอยากอาหาร โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบการทำงานของหัวใจ
และระบบประสาทส่วนกลาง

Chromium Picolinate
Chromium เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่ง ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในขบวนการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคส
หรือคาร์โบไฮเดรต และไขมัน เพื่อให้ได้พลังงาน มีความสำคัญกับขบวนการเมตาลิซึม
ของคาร์โบไฮเดรต และช่วยเสริมการทำงานของอินซูลินในร่างกาย ซึ่งมีหน้าที่
ในการนำน้ำตาลกลูโคสในเลือดเข้าไปในเซลล์ เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงานสำรอง
ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ และช่วยลดความอยากน้ำตาล

นอกจากนั้น Chromium ยังสามารถควบคุมระดับของปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดได้
โดย จะไปเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลชนิด HDL ซึ่งเป็นชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
และลดการสร้าง LDL ได้

Calcium Pyruvate
มีความสำคัญในกระบวนการสลายน้ำตาลกลูโคส (Glycolysis) เพื่อ เปลี่ยนเป็นพลังงาน ช่วยเพิ่มความ สามารถในการส่งผ่านกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ ให้พลังงานแก่เซลล์กล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว เพิ่มความทนทานในการออกกำลังกาย และเพิ่มความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ และมีส่วนช่วยในกระบวนการยับยั้งการสังเคราะห์ไขมัน โดยสารไพรูเวทเป็นสารตั้งต้นในการสร้างพลังงานในวัฏจักรเคร์ปมีคุณสมบัติ เป็นตัวเพิ่มปริมาณการเผาผลาญและเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานในวัฏจักรเคร์ป มีส่วนช่วยในกระบวนการยับยั้งการสังเคราะห์ไขมัน จึงทำให้ปริมาณไขมันส่วนเกินลดลง
Cactus Extract
สารสกัดจากกระบองเพชร อุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร ได้แก่ เส้นใยที่ไม่ละลายน้ำ จะมีคุณสมบัติพิเศษที่จะเข้าไปจับกับไขมันตั้งแต่ส่วนบนของกระเพาะ ไม่ให้เอนไซม์ไลเปสที่สร้างจากตับอ่อนเข้ามาแตกโมเลกุลไขมัน ทำให้ไขมันไม่สามารถถูกดูดซับเข้าไปทางผนังลำไส้เล็กได้ และจะถูกกำจัดออกจากร่างกายตามธรรมชาติ รวมทั้งช่วยช่วยเพิ่มปริมาณกากในอุจจาระ เพิ่มประสิทธิภาพในการขับถ่าย ป้องกันการสะสมของเสีย และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับลำไส้ และส่วนของเส้นใยที่ละลายในน้ำจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ โดยมีกลไกที่ทำให้อาหารดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้าลง จึงช่วยป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดสูงได้
Black Pepper Powder
ช่วยลดปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกาย กระตุ้นระบบการเผาพลาญอาหารในร่างกาย