ลอยอังคาร สัตหีบ สัตหีบ ลอยอังคาร

165 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,079
  • ลอยอังคาร สัตหีบ สัตหีบ ลอยอังคาร รูปที่ 1
รายละเอียด
ติดต่อเรือลอยอังคารพื้นที่สัตหีบ สะดวกปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ทหารเรือ
อัตราค่าบริการเรือประกอบพิธี ลอยอังคาร
เรือ กร.709 : รวม 2500 บาท
* ค่าใช้จ่ายราคานี้ คิดรวมหมดทุกอย่างแล้ว อันประกอบด้วย
- ค่าบริการเช่าเรือ ค่าน้ำมันเรือ (เรือ กร. 709)
- ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการประกอบพิธี ลอยอังคาร
- ค่าดอกไม้สำหรับประกอบพิธี (ชุดใหญ่)
- ค่ากระทงสำหรับบูชาเจ้าแม่นที
- ค่าบริการเจ้าหน้าที่ และ อนุศาสนาจารย์ ของกองทัพเรือที่ช่วยดูแลในเรื่องของพิธีการ

** ไม่ต้องมัดจำล่วงหน้า ~ ทำพิธีเสร็จแล้วจึงค่อยชำระเงิน
[ตารางเวลาให้บริการเที่ยวเรือลอยอังคาร]

เที่ยวเรือ เวลาที่ออกเรือจากท่า
1 08:00 - 09:00 น.
2 09:05 - 10:00 น.
3 10:05 - 11:00 น.
4 11:05 - 12:00 น.
5 12:05 - 13:00 น.
6 13:05 - 14:00 น.
7 14:05 - 15:00 น.
8 15:05 - 16:00 น.
- กรุณามาถึงท่าเรือก่อนเวลาออกเรือประมาณ 15 นาที หรือมากกว่า
- ใช้เวลาประกอบพิธีลอยอังคาร รวมทั้งหมด ประมาณ 1 ชั่วโมง
- ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.098-9326841 , 099-1869200
สถานที่จอดเรือ กร.709 https://www.google.com/maps/place/12°39'12.6%22N+100°52'59.7%22E/@12.653486,100.8810563,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d12.653486!4d100.883245?hl=th