รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาจีนกลาง แปลภาษาจีนด่วน โดยนักแปลเจ้าของภาษา

117 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตสายไหม - คนดู 3,314
  • รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาจีนกลาง แปลภาษาจีนด่วน โดยนักแปลเจ้าของภาษา รูปที่ 1
รายละเอียด
รับแปลภาษาจีนกลาง แปลภาษาจีนด่วน เอกสาร 2-3 หน้าส่งงานได้ใน 1 วัน

เราให้บริการแปลทั้งเอกสารทั่วไปและเอกสารทางธุรกิจ เช่น คู่มือ สัญญา จดหมาย ฯลฯ

สำหรับงานด้านธุรกิจ ทางเราก็มีบริการแปลเอกสารคู่มือการทำงานของบริษัทให้แก่ลูกค้า ที่ต้องใช้ในการทำธุรกิจกับชาวจีน เพื่อให้เข้าใจความหมายได้ตรงกัน

เราตรวจสอบคุณภาพงานแปลก่อนส่งมอบ และนักแปลมีความชำนาญ มีประสบการณ์ในการแปลเอกสาร

สำหรับนักแปลที่ดำเนินการแปลเอกสารให้นั้น เป็นเจ้าของภาษานั้นเอง (นักแปลเป็นคนจีน) ทำให้ลูกค้ามั่นใจในงานแปลได้เลย และนักแปลยังมีประสบการณ์ในการแปลอีกมากมาย พร้อมยังได้รับคำชมจากลูกค้าที่เคยใช้บริการอีกด้วย หากงานแปลของลูกค้ามีแก้ไขหรือต้องการให้ตรวจเอกสารงานแปลภาษาจีนให้ สามารถแจ้งนักแปลเข้ามาได้เลย เพราะนักแปลพร้อมที่จะแก้ไขและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจมากที่สุด เนื่องจากนักแปลของเรามีความชำนาญในการแปลเอกสารภาษาจีนมาก ทำให้ส่งงานให้ลูกค้าก่อนกำหนดเวลาอยู่เสมอ หากงานแปลตัวไหนที่เป็นงานแปลภาษาจีนด่วน นักแปลจะดำเนินการแปลงานให้ลูกค้าได้ทันที

สำหรับงานด้านธุรกิจ ทางเราก็มีบริการแปลเอกสารคู่มือการทำงานของบริษัทให้แก่ลูกค้า ที่ต้องใช้ในการทำงานกับชาวจีน

ดำเนินการแปลโดยนักแปลชาวไทยและชาวจีนมากประสบการณ์

หจก.สมาร์ท คิดส์ อิงลิช
เลขที่ 197/3 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000