อบรมโลจิสติกส์แบบครบวงจร พร้อมจัดหางานให้ฟรี

169 สัปดาห์ ที่แล้ว - คนดู 3,960
  • อบรมโลจิสติกส์แบบครบวงจร พร้อมจัดหางานให้ฟรี รูปที่ 1
รายละเอียด
ภาคปกติ รุ่นที่ 104

ภาคทฤษฎี 240 ช.ม. : 1 พ.ย. 59

อบรมทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

หัวข้ออบรม

1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)

2. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required) และการประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

3. พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)

4. การขนส่งทางทะเล (Seafreight)

5. การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)

6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)

7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation / MTO)

8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)

9. การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)

10. Introductory English for Shipping Terminology

*** โดยหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างของ ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเต็มหลักสูตร 24,500 บาท (สามารถแบ่งชำระได้ 2 งวด)

** ราคาดังกล่าว รวมถึงเอกสารประกอบการเรียน, พาดูงานนอกสถานที่ 2 วัน และช่วยประสานหางานให้อย่างต่อเนื่อง **

*ติอต่อ 089-7774266 Line : krichh (คุณกริช)