บำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า

315 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 3,991
  • บำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า รูปที่ 1
รายละเอียด
บำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า/Zymetec
Electrocoagulation Automatic Wastewater Treatment,ออกแบบ-สร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า,ประหยัดพื้นที่,ประหยัดเวลา,ลดภาระผู้ประกอบการ,ลดภาระน้ำเสียมวลรวมของประเทศ
ภาพรวม Overview
เพื่อจัดการน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมแล้ว ระบบ (Electrocoagulation Automatic Wastewater Treatment)คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
ความสามารถระบบ
• แยกโลหะหนักออกทุกชนิด
• แยกของเหลวกับของแข็งออกจากกัน
• ทำลายไขมันจากน้ำเสีย
• แยกสารอินทรีย์
• ฆ่าและแยกเชื้อแบคทีเรีย,VIRUS และcysts
• สามารถจัดการสารอันตรายซับซ้อน
http://www.zymetec.com/NEW_EC.html