ดนตรีน่ารู้กับครูสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาศิลปพื้นฐาน(สาระดนตรี)

รหัสเว็บไซต์ : 629692     url: www.mwk.ac.th/alluser/somsak/index.htm

เวปไซต์นี้จัดทำเพื่อเป้นการเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรายวิชาศิลปพื้นฐาน(สาระดนตรี) โดยสามารถค้นคว้าเพิ่มเติม ตรวจสอบกิจกรรมหรือการทำงานล่วงหน้าได้ สามารถทราบคะแนนเก็บของนักเรียนได้ตลอดเวลาก่อนตัดสินผลการเรียนนักเรียนสามารถตรวจสอบงานที่ค้างได้แล้วดำเนินการต่อไป การสอบภาคปฏิบัตินักเรียนสามารถดูว่าจะสอบอะไรตอนไหน พร้อมตัวอย่างเพลงและโน้ตเพลงที่จะใช้สอบหรือใช้เรียนในแต่ละภาคเรียนด้วย ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนได้ตลอดเวลา หากพบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนสามารถติดต่อกับครูผู้สอนได้ก่อนส่งผลการเรียน เพื่อลดจำนวนนักเรียนติดศูนย์


คำค้น :

สมศักดิ์ ช่างศิลป์
ดนตรีน่ารู้กับครูสมศักดิ์ ช่างศิลป์โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาศิลปพื้นฐาน(สาระดนตรี)

Public Stats

  • ALEXA RANK0

Last Updated: 5 ก.พ. 2016, 19:28


เรียงหน้าเพจตาม :
  • ไม่มีข้อมูล

หน้าเว็บทั้งหมด รายการ , แสดงผล 0 รายการ

ลิขสิทธิ์ © 2010 Online Oops !. สงวนลิขสิทธิ์.
ขับเคลื่อนโดย @onlineoops | Hosting by thaihostclub.com
Follow onlineoops on Twitter