โมเมนต์ของแรง

รหัสเว็บไซต์ : 518237     url: www.babydope.com/2012/08/16/โมเมนต์ของแรง/

โมเมนต์ของแรง โมเมนต์ของแรง (Moment of Force) หรือ โมเมนต์ (Moment) หมายถึง ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุเพื่อให้วัตถุหมุนไปรอบจุดหมุน ดังนั้น โมเมนต์ของแรง คือ ผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน มีหน่วยเป็น นิวตัน–เมตร ( 1 กิโลกรัม = 9.8 นิวตัน จึงอาจเปลี่ยนหน่วยเป็น กิโลกรัม–เมตร หรือ กรัม–เซนติเมตร ได้) โมเมนต์ มี 2 ชนิด คือ โมเมนต์ทวนและโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา หรือโมเมนต์ทางซ้ายมือและโมเมนต์ทางขวามือรอบจุดหมุน โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา หมายถึง ผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา หมายถึง ผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา หลักการของโมเมนต์ ถ้ามีแรงหลายแรงกระทำต่อวัตถุชิ้นหนึ่ง แล้วทำให้วัตถุนั้นสมดุลจะได้ว่า ผลรวมของโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมของโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา ตัวอย่างที่ 1  ยาว 4 เมตร นำไปงัดก้อนหินหนัก 400 N ให้เคลื่อนที่ ถ้าต้องการออกแรงเพียง 100 N ควรจะนำก้อนหินก้อนเล็กๆ [...]


คำค้น :

โมเมนต์ของแรง

เรียงหน้าเพจตาม :
 • มวล

  มวล

  มวล มวล เป็นคุณสมบัติหนึ่งของวัตถุ ที่บ่งบอกปริมาณของสสารที่วัตถุนั้นมี มวลเป็นแนวคิดหลักอันเป็นหัวใจของกลศาสตร์แบบดั้งเดิม รวมไปถึงแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง นิยามทั่วไปของมวลคือ ปริมาณของสสาร หรือ จำนวนอ ..

  http://www.babydope.com/2012/09/12/มวล/
 • งาน (Work)

  งาน (Work)

  ในชีวิตประจาวันของมนุษย์จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับพลังงานในรูปใดรูปหนึ่ง อาทิเช่น พลังงานความร้อน พลังงานแสง พลังงานเสียง พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งแนวคิดหลักของพลังงานต่างๆ ดังกล่าว มาจากแนวคิดในเรื่อง ..

  http://www.babydope.com/2012/09/07/งาน-work/
 • ปฏิกิริยาเคมี

  ปฏิกิริยาเคมี

  ปฏิกิริยาเคมี รอบๆ ตัวเราและในร่างกายเรามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารต่างๆ มีผลให้พลังงานของระบบเปลี่ยนไป และให้ผลิตภัณฑ์หรือสารใหม่เกิดขึ ..

  http://www.babydope.com/2012/09/02/ปฏิกิริยาเคมี/
 • แม่เหล็ก

  แม่เหล็ก

  แม่เหล็ก แม่เหล็ก เป็นวัสดุหรือวัตถุที่สามารถให้กำเนิดสนามแม่เหล็ก แม่เหล็ก (“หินแมกแนเซียน“) เป็นวัสดุหรือวัตถุที่สร้างสนามแม่เหล็ก แม้ว่าสนามแม่เหล็กจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่มันเป็นเกี่ยวข ..

  http://www.babydope.com/2012/08/28/แม่เหล็ก/
 • คลื่น

  คลื่น

  คลื่น                                                                        คลื่น หมายถึง ลักษณะของการถูกรบกวน ที่มีการแผ่กระจาย เคลื่อนที่ออกไป ในลักษณะของการกวัดแกว่ง หรือกระเพื่อม และมักจะมีการส่ง ..

  http://www.babydope.com/2012/08/22/คลื่น/
 • โมเมนต์ของแรง

  โมเมนต์ของแรง

  โมเมนต์ของแรง โมเมนต์ของแรง (Moment of Force) หรือ โมเมนต์ (Moment) หมายถึง ผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุเพื่อให้วัตถุหมุนไปรอบจุดหมุน ดังนั้น โมเมนต์ของแรง คือ ผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน ..

  http://www.babydope.com/2012/08/16/โมเมนต์ของแรง/
 • ยีน

  ยีน

  ยีน                                                                           ยีน (gene) คือ หน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซม (chromosome) มีลักษณะเรียงกันเหมือนสร้อยลูกปัด ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆ ท ..

  http://www.babydope.com/2012/08/10/ยีน/
 • ความดัน

  ความดัน

  ความดัน ความดัน (Pressure) หมายถึง ปริมาณแรงดันที่กระทำตั้งฉาก ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ของสาร ให้ P คืออักษรย่อของความดัน หน่วยของความดัน คือ พาสคัล (Pascal,Pa) โดย 1 พาสคัล เท่ากับ แรง 1 นิวตันกระทำบนพื้ ..

  http://www.babydope.com/2012/08/04/ความดัน/
 • พลังงานแสงอาทิตย์

  พลังงานแสงอาทิตย์

  พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานแผ่รังสีจาก ดวงอาทิตย์ พลังงานนี้เป็นต้นกำเนิดของ วัฏจักร ของสิ่งมีชีวิตในโลก ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป ..

  http://www.babydope.com/2012/07/30/พลังงานแสงอาทิตย์/
 • โมเลกุล

  โมเลกุล

  โมเลกุล โมเลกุล (molecule) เป็นส่วนที่เล็กที่สุดของ สสาร ซึ่งสามารถดำรงอยู่ได้ตามลำพังและยังคงความเป็นสารดังกล่าวไว้ได้ โมเลกุลประกอบด้วย อะตอม ของธาตุมาเกิดพันธะเคมีกันกลายเป็นสารประกอบชนิดต่างๆ ใน 1 ..

  http://www.babydope.com/2012/07/24/โมเลกุล/

หน้าเว็บทั้งหมด รายการ , แสดงผล 10 รายการ

ลิขสิทธิ์ © 2010 Online Oops !. สงวนลิขสิทธิ์.
ขับเคลื่อนโดย @onlineoops | Hosting by thaihostclub.com
Follow onlineoops on Twitter