วิธีอ่านภาษาบาลี

รหัสเว็บไซต์ : 367513     url: baleethai.com/?p=1607

วิธีอ่านบาลี พยัญชนะ ภาษาบาลีมี 33 รูป 1. พยัญชนะที่ไม่มีสระอาศัยอยู่ด้วยให้อ่านออกเสียงสระ อะ เช่น นโม ออกเสียงว่า นะโม 2. พยัญชนะที่ไม่มีสระอาศัยอยู่ แต่มีตัวสะกดอยู่หลัง มีพินทุ ( ฺ ) เช่น อคฺคโต ออกเสียงว่า อัคคะโต 3. พยัญชนะที่มีสระอาศัยอยู่ มีตัวสะกดอยู่หลังพินทุ ( ฺ ) อยู่ใต้ตัวสะกดนั้น ให้อ่านออกเสียงเท่ากับตัวนั้นเป็นตัว สะกด เฉยๆ เช่น ภิกฺขโร ออกเสียง ภิกขะโร 4. ศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ตฺวา ตฺวาน ปัจจัย ต้องออกเสียงตัว ตฺ สะกด และออกเสียงตัวของมันเองด้วย แต่เสียงนั้นสั้น เช่น กตฺวา ออกเสียงว่า กัตวา โปรดสังเกตุว่า ต้องมี พินทุ ( [...]


คำค้น :

วิธีอ่านภาษาบาลี

เรียงหน้าเพจตาม :

หน้าเว็บทั้งหมด รายการ , แสดงผล 12 รายการ

ลิขสิทธิ์ © 2010 Online Oops !. สงวนลิขสิทธิ์.
ขับเคลื่อนโดย @onlineoops | Hosting by thaihostclub.com
Follow onlineoops on Twitter