(รูปแบบปกนอก)

รหัสเว็บไซต์ : 182586     url: kbesteducation.blogspot.com/2011/05/blog-post_19.html

(รูปแบบปกนอก)รหัสโครงการ [ หมายเลขรหัสโครงการ ](16เข้ม)                                                                                                                            ตราสถาบัน

รายงานการวิจัย(22 เข้ม)

[ ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย ](22 เข้ม)[ ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ ](22 เข้ม)

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก(16 เข้ม)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (18 เข้ม)

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว(16 เข้ม)
(หมายเหตุ        ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ขนาดตัวอักษรชนิด AngsanaUPC  ที่ใช้พิมพ์) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    (ตัวอย่างปกนอก)            รหัสโครงการ  SUT1-104-40-12-02
ตราสถาบัน รายงานการวิจัย

ผลของกวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของลูกสุกรเพศเมีย(Effects of Pueraria mirifica on Teat and Reproductive Organs of Immature Female Pigs)

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


คำค้น :

(รูปแบบปกนอก)

เรียงหน้าเพจตาม :

หน้าเว็บทั้งหมด รายการ , แสดงผล 12 รายการ

ลิขสิทธิ์ © 2010 Online Oops !. สงวนลิขสิทธิ์.
ขับเคลื่อนโดย @onlineoops | Hosting by thaihostclub.com
Follow onlineoops on Twitter