รูปแบบปกใน

รหัสเว็บไซต์ : 182586     url: kbesteducation.blogspot.com/2011/05/blog-post_2738.html

    (รูปแบบปกใน)       รหัสโครงการ [ หมายเลขรหัสโครงการ ](16)                                                                                                                            
ตราสถาบัน
รายงานการวิจัย(22 เข้ม)

[ ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย ](22 เข้ม)[ ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ ](22 เข้ม)

คณะผู้วิจัย(18 เข้ม)
หัวหน้าโครงการ(17 เข้ม)[ ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยระบุคำนำหน้า : ตำแหน่งทางวิชาการ ยศ ราชทินนาม ](16 เข้ม)สาขาวิชา [ สาขาวิชาที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด ]สำนักวิชา [ สำนักวิชาที่หัวหน้าโครงการวิจัยสังกัด ]
ผู้ร่วมวิจัย(17 เข้ม)1. [ ชื่อผู้ร่วมวิจัยคนที่ 1 ]2. [ ชื่อผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 ]3. [ ชื่อผู้ร่วมวิจัยคนที่ 3 ]

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ [ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ](16 เข้ม)ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว
เดือน/ปี  ที่จัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์(16)(หมายเหตุ        ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ขนาดตัวอักษรชนิด AngsanaUPC  ที่ใช้พิมพ์)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    (ตัวอย่างปกใน)                รหัสโครงการ  SUT1-104-40-12-02                                                                                                                               ตราสถาบัน รายงานการวิจัย

ผลของกวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของลูกสุกรเพศเมีย(Effects of Pueraria mirifica on Teat and Reproductive Organs of Immature Female Pigs)

คณะผู้วิจัยหัวหน้าโครงการ  รองศาสตราจารย์ ยุทธนา  สมิตะสิริสาขาวิชาชีววิทยาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผู้ร่วมวิจัยนายศุภชัย  โชติพันธ์วิทยากุล

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว
กันยายน  2540--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


คำค้น :

รูปแบบปกใน

เรียงหน้าเพจตาม :

หน้าเว็บทั้งหมด รายการ , แสดงผล 12 รายการ

ลิขสิทธิ์ © 2010 Online Oops !. สงวนลิขสิทธิ์.
ขับเคลื่อนโดย @onlineoops | Hosting by thaihostclub.com
Follow onlineoops on Twitter